Průvod na císařské posvícení 17. 10. 2015

11.10.2015 20:59

Milé světlušky,

v sobotu 17. 10. se v MB koná císařské posvícení, které je zahájeno slavnostním průvodem, který budeme tvořit i my, skauti. Sejdeme se ve 13:50 u Penny, odtud vychází průvod. Kdo máte, vezměte si kroj, a teple se oblečte. Průvod skončí cca ve 14:30.

Přijďte všechny, ať ukážeme městu, kolik nás je!

Léňa