Schůzka 31. 5. a promítání filmu

21.05.2013 07:10

V pátek 31. 5. začne schůzka výjimečně až v 17:00, protože v 19:00 proběhne promítání a pustíme v klubovně film dle výběru světlušek a vlčat a zároveň zde bude možnost přespat do soboty.

Co s sebou: věci na schůzku, večeře, něco dobrého k filmu pro ostatní, v případě přespání - spacák, karimatka a věci na spaní. Pokud nebudete přespávat, skončíme kolem 21:00.

Léňa